Habu Yoshiharu vs Goda Masataka
67th Meijin-sen - Game 4
20 2009 - 21 2009
Goda Masataka
Habu Yoshiharu