Goda Masataka vs Habu Yoshiharu
67th Meijin-sen - Game 3
7 2009 - 8 2009
Habu Yoshiharu
Goda Masataka