Habu Yoshiharu vs Goda Masataka
67th Meijin-sen - Game 2
21 2009 - 22 2009
Goda Masataka
Habu Yoshiharu