Goda Masataka vs Habu Yoshiharu
67th Meijin-sen - Game 1
9 2009 - 10 2009
Habu Yoshiharu
Goda Masataka