Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
59th Oza-sen - Game 2
20 2011 - 20 2011
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu