Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
58th Osho-sen - Game 7
25 2009 - 26 2009
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi