Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
58th Osho-sen - Game 6
11 2009 - 12 2009
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu