Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
58th Osho-sen - Game 5
24 2009 - 25 2009
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi