Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
58th Osho-sen - Game 4
18 2009 - 19 2009
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu