Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
58th Osho-sen - Game 3
10 2009 - 11 2009
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi