Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
58th Osho-sen - Game 2
28 2009 - 29 2009
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu