Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
58th Osho-sen - Game 1
17 2009 - 18 2009
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi