Habu Yoshiharu vs Kimura Kazuki
56th Oza-sen - Game 3
30 2008 - 30 2008
Kimura Kazuki
Habu Yoshiharu