Kimura Kazuki vs Habu Yoshiharu
56th Oza-sen - Game 2
17 2008 - 17 2008
Habu Yoshiharu
Kimura Kazuki