Habu Yoshiharu vs Kimura Kazuki
56th Oza-sen - Game 1
5 2008 - 5 2008
Kimura Kazuki
Habu Yoshiharu