Hirose Akihito vs Habu Yoshiharu
52nd Oi-sen - Game 7
12 2011 - 13 2011
Habu Yoshiharu
Hirose Akihito