Hirose Akihito vs Habu Yoshiharu
52nd Oi-sen - Game 6
29 2011 - 30 2011
Habu Yoshiharu
Hirose Akihito