Habu Yoshiharu vs Hirose Akihito
52nd Oi-sen - Game 5
23 2011 - 24 2011
Hirose Akihito
Habu Yoshiharu