Hirose Akihito vs Habu Yoshiharu
52nd Oi-sen - Game 4
9 2011 - 10 2011
Habu Yoshiharu
Hirose Akihito