Habu Yoshiharu vs Hirose Akihito
52nd Oi-sen - Game 3
2 2011 - 3 2011
Hirose Akihito
Habu Yoshiharu