Hirose Akihito vs Habu Yoshiharu
52nd Oi-sen - Game 2
26 2011 - 27 2011
Habu Yoshiharu
Hirose Akihito