Habu Yoshiharu vs Hirose Akihito
52nd Oi-sen - Game 1
12 2011 - 13 2011
Hirose Akihito
Habu Yoshiharu