Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
51st Oza-sen - Game 5
15 2003 - 15 2003
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira