Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
51st Oza-sen - Game 4
7 2003 - 7 2003
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira