Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
51st Oza-sen - Replay Game 4
7 2003 - 7 2003
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu