Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
51st Oza-sen - Game 3
25 2003 - 25 2003
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu