Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
51st Oza-sen - Game 2
12 2003 - 12 2003
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira