Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
51st Oza-sen - Game 1
2 2003 - 2 2003
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu