Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
49th Oi-sen - Game 7
25 2008 - 26 2008
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu