Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
49th Oi-sen - Game 6
9 2008 - 10 2008
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi