Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
49th Oi-sen - Game 5
26 2008 - 27 2008
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu