Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
49th Oi-sen - Game 4
6 2008 - 7 2008
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi