Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
49th Oi-sen - Game 3
31 2008 - 1 2008
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu