Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
49th Oi-sen - Game 2
23 2008 - 24 2008
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi