Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
49th Oi-sen - Game 1
14 2008 - 15 2008
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu