Habu Yoshiharu vs Morishita Taku
48th Osho-sen - Game 5
23 1999 - 24 1999
Morishita Taku
Habu Yoshiharu