Morishita Taku vs Habu Yoshiharu
48th Osho-sen - Game 4
9 1999 - 10 1999
Habu Yoshiharu
Morishita Taku