Shima Akira vs Habu Yoshiharu
45th Oza-sen - Game 2
12 1997 - 12 1997
Habu Yoshiharu
Shima Akira