Habu Yoshiharu vs Shima Akira
45th Oza-sen - Game 1
3 1997 - 3 1997
Shima Akira
Habu Yoshiharu