Habu Yoshiharu vs Maruyama Tadahisa
28th Kio-sen - Game 5
20 2003 - 20 2003
Maruyama Tadahisa
Habu Yoshiharu