Maruyama Tadahisa vs Habu Yoshiharu
28th Kio-sen - Game 4
5 2003 - 5 2003
Habu Yoshiharu
Maruyama Tadahisa