Maruyama Tadahisa vs Habu Yoshiharu
28th Kio-sen - Game 2
8 2003 - 8 2003
Habu Yoshiharu
Maruyama Tadahisa