Akutsu Chikara vs Habu Yoshiharu
25th Asahi Open - Game 4
14 2007 - 14 2007
Habu Yoshiharu
Akutsu Chikara