Habu Yoshiharu vs Akutsu Chikara
25th Asahi Open - Game 3
30 2007 - 30 2007
Akutsu Chikara
Habu Yoshiharu