Akutsu Chikara vs Habu Yoshiharu
25th Asahi Open - Game 2
19 2007 - 19 2007
Habu Yoshiharu
Akutsu Chikara