Habu Yoshiharu vs Akutsu Chikara
25th Asahi Open - Game 1
5 2007 - 5 2007
Akutsu Chikara
Habu Yoshiharu