Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
23rd Ryu-O sen - Game 6
14 2010 - 15 2010
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu