Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
23rd Ryu-O sen - Game 4
25 2010 - 26 2010
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu