Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
23rd Ryu-O sen - Game 1
14 2010 - 15 2010
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira