Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki
22nd Ryu-O sen - Game 4
25 2009 - 26 2009
Moriuchi Toshiyuki
Watanabe Akira